Expeditie Zelforganisatie

2018-2019 Expeditie zelforganisatie deel 2
De zorginstellingen Zuidwester en Ipse de bruggen nemen samen deel aan de tweede expeditie die 10 oktober 2018 van start gaat.
In drie bijeenkomsten zullen ze aan de hand van de scrum methode aan de slag gaan met een persoonlijk en teamdoel op het gebied van zelforganisatie.
Pro2Pro biedt daarbij een facilitator en zorgprofessionals uit de praktijk. verder  beschikken we over een groeiend netwerk.
Ervaar de kracht van samen leren !

2016-2017 Expeditie zelforganisatie deel 1
De zorginstellingen Ipse de Bruggen, Prinsenstichting en Zuidwester en Studenten Hogeschool Utrecht nemen deel aan de Pro2Pro Expeditie Zelforganisatie die in september is gestart.

De expeditie bestaat uit 5 bijeenkomsten verspreid over 9 maanden steeds op een locatie van een van de deelnemende organisaties.  De zorgprofessionals van de verschillende organisaties werken samen aan oplossingen voor hun vragen en leren van elkaar door ook mee te lopen met een collega deelnemer van een andere organisatie.

Iedere zorgprofessional brengt een eigen praktijkvraagstuk in. Samen met een kleine groep van zorgprofessionals uit de diverse deelnemende organisaties werkt zij/hij gedurende de expeditie aan de oplossing voor het vraagstuk. Naast de oplossing van de vraagstukken werken de zorgprofessionals ook actief aan het creëren voor draagvlak en het verspreiden en realiseren van de oplossing in de eigen organisatie. De groepjes worden aangevuld en ondersteund door studenten.

De zorgprofessionals van een deelnemende zorginstellingen worden ondersteund door een lokale ‘gids’ uit deze organisatie. Deze stemt de vraagstukken van de zorgprofessionals af op de bedoeling van de organisatie, en helpt bij het overwinnen van mogelijke belemmeringen in de realisatie van de oplossingen.

Naast een inhoudelijk vraagstuk versterken zorgprofessionals en studenten tijdens de expeditie hun persoonlijk leiderschap. Zij worden hierop door de trainers en elkaar gecoacht.

De begeleiding is in handen van een trainer/facilitator van Pro2Pro en een ervaren Pro2Pro-zorgprofessional.